Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଭା.ପ୍ର.ସେ.

କମିସନର ତଥା ଶାସନ ସଚିବ

ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଅଗ୍ରୱାଲ, ଭା.ପ୍ର.ସେ.

Latest News

Latest News

Sr. No. Title View/Download
1 ନୂତନ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ଏସଏସବି ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ Download(1.94 MB)ନୂତନ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ଏସଏସବି ଅଧ୍ୟାପକମାନଙ୍କ  ପାଇଁ ଇନଡକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ View
2 ପରାମର୍ଶଦାତା ପଦ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ Download(1023.12 KB)ପରାମର୍ଶଦାତା ପଦ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ View
3 ଓୟୁଆରଆଇଆଇପି ଅଧୀନରେ ବିହନ ପାଣ୍ଠି Download(322.68 KB)ଓୟୁଆରଆଇଆଇପି ଅଧୀନରେ ବିହନ ପାଣ୍ଠି View
4 ଓୟୁଆରଆଇଆଇପି ଅଧୀନରେ ବିହନ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ତାରିଖର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ Download(114.93 KB)ଓୟୁଆରଆଇଆଇପି ଅଧୀନରେ ବିହନ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ ତାରିଖର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ View
5 ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୁନଃ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ Download(179.82 KB)ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପୁନଃ ଯୋଗଦାନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ View
6 ସିଇଓ ପଦ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ Download(922.5 KB) ସିଇଓ ପଦ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ View
7 ୧୧-୧୨-୨୦୧୯ ରେ ଏଚପିସି ବୈଠକ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା Download(606.1 KB)୧୧-୧୨-୨୦୧୯ ରେ ଏଚପିସି ବୈଠକ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା View
8 ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ପ୍ରାମାଣିକିକରଣ Download(95.11 KB)ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ପ୍ରାମାଣିକିକରଣ View
9 ଓୟୁଆରଆଇଆଇପି ର ବିହନ ପାଣ୍ଠି ଅଧୀନରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକର ଉପସ୍ଥାପନା Download(1.78 MB)ଓୟୁଆରଆଇଆଇପି ର ବିହନ ପାଣ୍ଠି ଅଧୀନରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକର ଉପସ୍ଥାପନା View
10 ଓୟୁଆରଆଇଆଇପି ଅଧୀନରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଫେଲୋସିପ୍ ପାଇଁ ସମୟ ଲାଇନର ବିସ୍ତାର Download(1.12 MB)ଓୟୁଆରଆଇଆଇପି ଅଧୀନରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଫେଲୋସିପ୍ ପାଇଁ ସମୟ ଲାଇନର ବିସ୍ତାର View
11 ଅଧିବେଶନ ୨୦୧୯-୨୦ (ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍) ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାୟୋଜିତ ୟୁପିଏସସି ସିଭିଲ ସେବା କୋଚିଂ ସ୍କିମ୍ ର ଆବେଦନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ Download(2.79 MB)ଅଧିବେଶନ ୨୦୧୯-୨୦ (ବାଲାନ୍ସ ସିଟ୍) ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାୟୋଜିତ ୟୁପିଏସସି ସିଭିଲ ସେବା କୋଚିଂ ସ୍କିମ୍ ର  ଆବେଦନ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ View
12 ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ Download(145.53 KB)ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତିଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ View
13 ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିସି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମାଟ୍ Download(572.24 KB)ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିସି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମାଟ୍ View
14 ଓୟୁଆରଆଇଆଇପି ଅଧୀନରେ ଗବେଷଣାର ଅଧିସଦସ୍ୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନଗୁଡିକର ନିମନ୍ତ୍ରଣ Download(4.11 MB)ଓୟୁଆରଆଇଆଇପି ଅଧୀନରେ ଗବେଷଣାର ଅଧିସଦସ୍ୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନଗୁଡିକର ନିମନ୍ତ୍ରଣ View
15 ୧୨.୦୬.୨୦୧୯ ତାରିଖ ଏଚପିସିର ପ୍ରକ୍ରିୟା Download(5.87 MB)୧୨.୦୬.୨୦୧୯ ତାରିଖ ଏଚପିସିର ପ୍ରକ୍ରିୟା View
16 ଏମଆଇଏସ ପୋର୍ଟାଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦାଖଲ ପାଇଁ ରୁଷା ଏବଂ ନନ-ରୁଷା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଡେଡ ଲାଇନର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ Download(386.05 KB)ଏମଆଇଏସ ପୋର୍ଟାଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦାଖଲ ପାଇଁ ରୁଷା ଏବଂ ନନ-ରୁଷା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଡେଡ ଲାଇନର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ View
17 ରୁଷା ୩.୦ ଅଧୀନରେ ନନରୁଷା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏମଆଇଏସ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆଇଡିପି ଅପଲୋଡ୍ Download(1.9 MB)ରୁଷା ୩.୦ ଅଧୀନରେ ନନରୁଷା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏମଆଇଏସ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆଇଡିପି ଅପଲୋଡ୍ View
18 ୦୧-୦୩-୨୦୧୯ ରେ ଏଚପିସି ର ପ୍ରକ୍ରିୟା Download(4.89 MB)୦୧-୦୩-୨୦୧୯ ରେ ଏଚପିସି ର ପ୍ରକ୍ରିୟା View
19 ଏଚପିସି ପ୍ରକ୍ରିୟା- ୨୮-୦୨-୨୦୧୯ Download(4.89 MB)ଏଚପିସି ପ୍ରକ୍ରିୟା- ୨୮-୦୨-୨୦୧୯ View
20 ୨୦୧୮-୧୯ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭିଏଫଏମବି ଅଧୀନରେ ପିଜିର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ତାଲିକା Download(78.92 KB)୨୦୧୮-୧୯ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭିଏଫଏମବି ଅଧୀନରେ ପିଜିର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ତାଲିକା View